Pargas stad har 1.1.2020 övergått till annat system för att administrera och publicera information om det lokala näringslivet.
https://www.pargas.fi/sv/foretagsradgivning

Paraisten kaupunki hallinnoi ja julkaisee 1.1.2020 lähtien paikallisen elinkienoelämän tiedot toisella järjestelmällä.
https://www.pargas.fi/fi/web/pargas/yritysneuvonta